Torsdag, 17. oktober – fredag, 18. oktober

Myrkdalen HotelBEIT 2019

Desse er med på å arrangere BEIT 2019. Utan desse samarbeidspartnarane hadde ikkje BEIT blitt noko av. Tusen takk for bidraga! Fylkesmannen i Vestland, Hordaland Fylkeskommune, Innovasjon Norge, Sparebanken Vest, Flor, Norsk Landbrukssamvirke Indre Hordaland Miljøverk, Kystskogbruket og Myldring.

Program

17. OKTOBER

Varighet: 11:00 - 21:00

11.00

11.30

12:15

12:25

12:40

13.05

13.25

13:45

14:15

14:30

14:45

15.15

15.30

15:50

16:05

16:20

16:30

18:00

18. OKTOBER

Varighet: 08:00 - 14:00

08:00

09:00

09:10

09:30

09:50

10:05

10:20

10:50

11:30

12:30

13:00

13:15

13:30

13:40

13:50

Bekreftede folk

Ellen Trulsdatter Astrup

Ellen Trulsdatter Astrup er geograf og kommunikasjonsrådgiver i Indre Hordaland Miljøverk. IHM er et interkommunalt avfallsselskap som arbeider med å forvalte og ta vare på verdiene i avfallet i et ressurs- og klimaperspektiv - nå aktuelle med biogassprosjekt og prosjekt matsvinn.

Anna Gudrun Thorhallsdottir

Anna Gudrun Thorhallsdottir is Professor at Holar University, Iceland and INN Inland University of Applied Sciences in Norway. She is a grazing ecologist and has in recent years focused specially on the interaction between vegetation, soil, grazing and climate.

Kristin Lemme

Kristin Lemme er kaospilot og snart bonde. Sidan 2017 har ho drive klesmerket Flor.

Joep Driessen

Joep Driessen er utdanna veterinær og har drive CowSignals i 20 år. Motivasjonen kjem frå frustrasjonen over å måtte behandle dyr som ikkje er sjuke i utgangspunktet. Han har skrive fleire bøker, og har stor internasjonal suksess med å trene opp bønder og rådgjevarar i kusignaler. «Happy cows, happy farmer!»

Camilla Ådland Jensen

Camilla Jensen er kreativ leder i Netlife Bergen, og spør ofte "hvorfor". Ord er ord. Det du sier, gjør og lager, blir bevis for dine verdier. Det handler om å skape positive følelser, og visuell kommunikasjon er svært effektivt som verktøy for å oppnå begeistring for det du driver med, uansett hvor lite eller stort fjøset ditt er.

Mari Selnes

Mari jobber som designer i Netlife Design. Hvordan du presenterer deg/firma ditt er viktig for å nå ut til de du ønsker. Du må vite hvem som er målgruppen og hva du skal gjøre for klare å nå frem. Mari er ekspert på å gjøre ord, tanker og ideer om til visuelle konkrete visuelle virkemidler, hvor både små detaljer og den overordnede helheten er viktig.

Nils Tore Skogland

Etter mange klimatoppmøter i FN og innsats for å redusere forurensing og beskytte naturen i Naturvernforbundet, kjøpte Nils Tore Skogland en fjellgård og etablerte Skogland.com. Nå hjelper han virksomheter med å finne sin reelt bærekraftig suksess. Dessuten underviser han mastergradsstudenter på NHH, studenter i Blått hav og Bergen Brainstorm i reell bærekraft og innovasjon inspirert av naturen.

Jonas Zackrisson Torp

Jonas er utdannet gastronom ved University of Gastronomic Sciences i Bra, Piemonte Italia. Han er medeier og driver av en vinbar i Bergen, importerer småskala kvalitetsprodukter fra Europa og holder private arrangementer utenom. Jonas har besøkt bønder og produsenter i over hele verden og er lidenskapelig opptatt av hvordan man skal kunne produsere mat til en voksene befolkning på en bærekraftig måte.

Helge Arne Espeland

Helge Arne har bygget trefjøs i Jondal og kjem på Beit for å fortelje om Kvifor han tok dei vala han tok. Kvifor tre? Kvifor lokalt? Var det dyrt eller vanskeleg? Kva er han nøgd med og kva ikkje. Vi får høyre om heile prosessen.

Kristin Støren Wigum

Kristin arbeider for Kystskogbruket som prosjektleiar for satsingen FoU, innovasjon og trebruk. Målet er økt bruk og videreforedling av tre i fylkene Finnmark til Agder. Kristin har arbeidd i 20 år som industridesignar og forskar innan design for bærekraft.

Irene Dalland

Irene Dalland, 29 år, vestlandsbonde på Tysnes. Driv garden på Dalland, der de har vestlandsk fjordfe, gamalnorsk sau og kasjmirgeiter. Sel alt storfekjøt direkte til kunde via reko-ringer og bondens marked Bergen. Driv økologisk og opna pølsemakeri på garden i 2018. Dyra bruker nofence og me har berre grasfôra dyr. Me trur på å nytta ressursane som garden har, og driva regenerativt landbruk.

Voss Videregående Skole

Flere elever fra Voss Videregående Skole kommer for å fortelle om fremtidens landbruk.

Dirk Kohlmann

Dirk Kohlmann er fagdirektør for skog, tre og grøne verdiar hjå Fylkesmannen i Vestland. Han har jobba mange år som «tredrivar» i fylket og vore med på den forsiktige starten av moderne trebyggeri i Noreg.

Kari Elsa des Bouvrie

Kari Elsa des Bouvrie er husdyragronom hjå Fylkesmannen i Vestland. Har tidlegare jobba som fjøsplanleggar i Tine og oppteken av gode fjøs for folk, fe og miljø.

Helene Lillekvelland

Helene Lillekvelland er fagsjef samfunnsøkonomi i Norsk Landbrukssamvirke. Helene har nyleg tatt utdanning i grøn vekst og konkurransekraft på Handelshøyskolen BI og kjem for å lære oss det viktigaste vi må vite om grøn vekst i landbruket.

Simona Petroncini

Simona er daglig og teknisk leder i Solbære AS - et Bergensbasert solcelleselskap som prosjekterer, leverer og installerer solcelleanlegg med fokus på kvalitet og kompetanse. Simona er utdannet sivil ingeniør og har et master il bærekraftig miljø og fornybar energi. Simona har bygget opp solcellekompetanse siden 2011 og har 20 års erfaring i fornybar energibransjen.

Mari Aker

Mari Aker er rådgjevar i NLR Vest der ho arbeider med direkte rådgjeving mot bønder innan grovfôr og ulikt prosjektarbeid. Aktuelt no er mellom anna biogass og karbonfangst i jord. NLR Vest driv uavhengig rådgjeving, og bistår ca. 4000 bønder frå Sunnmøre til Sunnhordland.

Birgit Risholt

Birgit Risholt er seniorforsker ved Sintef, avdeling for arkitektur, byggematerialar og konstruksjonar. I samarbeid med Felleskjøpet I-mek har dei forska på det klimavennlege fjøset.

Frøydis Lindén

Seniorrådgjevar hjå Fylkesmannen i Vestland med delansvar for hagebruksfagene, økologisk landbruk og anna utviklingsarbeid innan berekraftig landbruk. Lindén har kompetanse innan metoden Design thinking, og vil nytte det som aktiv part i prosjektet Bioregion Vestland, med Designregion Bergen som prosjekteigar. Ansvar for workshop under BEIT.

Landbruksuniversitetet i Wageningen

Eit knippe forskare frå avdeling for husdyrforskning byr på innovativ forskning og praktiske løysinger til bærekraftig og lønsam husdyrhald.

Svein Skøien

For tiden ansatt i NLR som prosjektleder for Klimasmart landbruk. Vi utvikler en kalkulator for klimagassutslipp på gårdsnivå, bygger opp kompetanse hos rådgiverne i landbruket, og vi skal tilby klimarådgiving til bøndene.

Jochen Simon

Arkitekt Jochen Simon leiar arbeidsgruppa for landbruksbygg hjå Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL). Han forskar for å utvikle framtidsbygg med fokus på dyrevelferd, økonomi, endringsevne, god ressursutnytting og estetikk i kulturlandskapet. Forskinga vert publisert undervegs.

Svein-Åge Vangdal

Har jobba som rådgjevar i TINE i over 30 år og drive mjølkeproduksjon i «heimaspøta» lausdrift med mjølkestall i tre. Er ein forkjempar for enkle løysingar, små fjøs i tre!

Hans Martin Andersen

Hans Martin er konstruksjonssjef i Jatak og kjem for å fortelje kvifor dei leverer framtidas fjøsbygg.