Torsdag, 17. oktober – fredag, 18. oktober

Myrkdalen HotelBEIT 2019

Er du student, gründer og pengelens? Søk deltakarstipend her! Desse er støtta av allmennyttige middel frå Sparebanken Vest og inkluderer konferansen, hotell og mat på BEIT 2019.

Deltakarstipend 0,-

Desse er med på å arrangere BEIT 2019. Utan desse samarbeidspartnarane hadde ikkje BEIT blitt noko av. Tusen takk for bidraga! Fylkesmannen i Vestland, Hordaland Fylkeskommune, Innovasjon Norge, Sparebanken Vest, Flor, Norsk Landbrukssamvirke Indre Hordaland Miljøverk og Myldring.

Program

17. OKTOBER

Varighet: 11:00 - 21:00

11.00

11.30

12:15

12:25

12:40

13.05

13:25

13:40

14:10

14:25

14:35

15.10

15.20

15:40

16:00

16:10

16:20

16:35

18:00

18. OKTOBER

Varighet: 08:00 - 14:00

08:00

09:00

09:10

09:20

09:40

10:00

10:15

10:25

10:45

11:15

11:30

12:30

13:00

13:15

13:30

Bekreftede folk

Kristin Lemme

Kristin Lemme er gründer i selskapet Flor.

Joep Driessen

Joep Driessen er utdanna veterinær og har drive Vetvice i 20 år. Motivasjonen kjem frå frustrasjonen over å måtte behandle dyr som ikkje er sjuke i utgangspunktet. Han har skrive fleire bøker, og har stor internasjonal suksess med å trene opp bønder og rådgjevarar i kusignaler. «Happy cows, happy farmer!»

Camilla Ådland Jensen

Camilla Jensen er kreativ leder i Netlife Bergen, og spør ofte "hvorfor". Ord er ord. Det du sier, gjør og lager, blir bevis for dine verdier. Det handler om å skape positive følelser, og visuell kommunikasjon er svært effektivt som verktøy for å oppnå begeistring for det du driver med, uansett hvor lite eller stort fjøset ditt er.

Mari Selnes

Mari jobber som designer i Netlife Design.

Nils Tore Skogland

Nils Tore Skogland deltok på COP 1 - FNs første klimatoppmøte i Berlin i 1995 som sentralstyremedlem i Natur og Ungdom. Etter flere FN toppmøter og mange år i Naturvernforbundet for å redusere utslippene og beskytte naturen, kjøpte han en fjellgård og etablerte Skogland.com. Gjennom rådgivning, e-læring og digitale omstillingsverktøy hjelper han virksomheter med å finne sin reelt bærekraftig suksess. Han holder dessuten seminar for mastergradsstudenter på NHH, underviser studenter i Blått hav og Bergen Brainstorm og er assisterende guvernør i Rotary.

Jonas Zackrisson Torp

Mer info kommer.

Knut Erik Ree

Knut Erik Ree jobbar som fjøsplanleggar i NLR Trøndelag. Som masteroppgåve utvikla han og to studentar eit konsept for å byggje grindbygg med bruk av eigen skog.

Kristin Støren Wigum

Kristin arbeider for Kystskogbruket som prosjektleiar for satsingen FoU, innovasjon og trebruk. Målet er økt bruk og videreforedling av tre i fylkene Finnmark til Agder. Kristin har arbeidd i 20 år som industridesignar og forskar innan design for bærekraft.

Irene Dalland

Irene Dalland, 29 år, vestlandsbonde på Tysnes. Driv garden på Dalland, der de har vestlandsk fjordfe, gamalnorsk sau og kasjmirgeiter. Sel alt storfekjøt direkte til kunde via reko-ringer og bondens marked Bergen. Driv økologisk og opna pølsemakeri på garden i 2018. Dyra bruker nofence og me har berre grasfôra dyr. Me trur på å nytta ressursane som garden har, og driva regenerativt landbruk.

Voss Videregående Skole

Flere elever fra Voss Videregående Skole kommer for å fortelle om fremtidens landbruk.

Dirk Kohlmann

Dirk Kohlmann er fagdirektør for skog, tre og grøne verdiar hjå Fylkesmannen i Vestland. Han har jobba mange år som «tredrivar» i fylket og vore med på den forsiktige starten av moderne trebyggeri i Noreg.

Kari Elsa des Bouvrie

Kari Elsa des Bouvrie er husdyragronom hjå Fylkesmannen i Vestland. Har tidlegare jobba som fjøsplanleggar i Tine og oppteken av gode fjøs for folk, fe og miljø.

Landbruksuniversitetet i Wageningen

Helene Lillekvelland

Helene Lillekvelland er fagsjef samfunnsøkonomi i Norsk Landbrukssamvirke. Helene har nyleg tatt utdanning i grøn vekst og konkurransekraft på Handelshøyskolen BI og kjem for å lære oss det viktigaste vi må vite om grøn vekst i landbruket.

Svein Skøien

For tiden ansatt i NLR som prosjektleder for Klimasmart landbruk. Vi utvikler en kalkulator for klimagassutslipp på gårdsnivå, bygger opp kompetanse hos rådgiverne i landbruket, og vi skal tilby klimarådgiving til bøndene.

Mari Aker

Mari er rådgiver i Norsk Landbruksrådgivning SA.

Simona Petroncini

Simona er daglig leder i Solbære AS - et Bergensbasert solteknologiselskap som realiserer solcelleanlegg med fokus på kvalitet og sikkerhet. Solbære jobber for å utvikle kompetanse og en bærekraftig solenergibransje på Vestlandet.

Birgit Risholt

Jochen Simon

Arkitekt Jochen Simon leiar arbeidsgruppa for landbruksbygg hjå Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL). Han forskar for å utvikle framtidsbygg med fokus på dyrevelferd, økonomi, endringsevne, god ressursutnytting og estetikk i kulturlandskapet. Forskinga vert publisert undervegs.

Svein-Åge Vangdal

Har jobba som rådgjevar i TINE i over 30 år og drive mjølkeproduksjon i «heimaspøta» lausdrift med mjølkestall i tre. Er ein forkjempar for enkle løysingar, små fjøs i tre!

Hans Martin Andersen

Hans Martin er konstruksjonssjef i Jatak og kjem for å fortelje kvifor dei leverer framtidas fjøsbygg.