Personvern

Når du melder deg på arrangementet får vi opplysninger om deg og kanskje arbeidsplassen din. Her kan du få vite hvilke opplysninger vi samler inn, hvordan vi samler dem inn og vi hva vi bruker dem til.

Hva mener vi med personopplysninger?

Personopplysninger er informasjon som kan knyttes til en person, for eksempel navn, bosted, telefonnummer, e-postadresse og arbeidstittel. Myldring AS fokuserer på å ivareta og beskytte våre kunders personvern. Vi behandler personopplysninger i samsvar med den til enhver tid gjeldende lovgivning, herunder i samsvar med personopplysningsloven og personopplysningsforskriften. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som kunde.

Data du oppgir når du melder deg på

Når du melder deg på arrangementet oppgir du navn, arbeidssted og e-postadresse. Vi ber også om organisasjonsnummer til firmaet du jobber for, fakturaadresse og fakturareferanse.
Vi spør om allergier og andre opplysninger vi trenger for at du skal få en god opplevelse på konferansen, som f.eks. om du sitter i rullestol eller behøver døvetolk.

Vi bruker en tredjepart — Hoopla eller Airtable — til å hente inn og behandle disse opplysningene.

Disse opplysningene bruker vi bare til å administrere arrangementet (vi sender deg praktiske opplysninger på e-post, ber om evaluering i etterkant, fakturerer deg og passer på at du får mat og tilrettelegging).
Opplysningene om arbeidsgiver oppbevares i halvannet år etter at arrangementet er avviklet av statistikkhensyn. Hoopla sletter opplysningene om deg en måned etter arrangementet, med unntak av faktureringsinfo, som de er pliktige å beholde til regnskap i fem år.

Opplysninger i Airtable (navn, arbeidssted og e-postadresse) oppbevares i to år etter at arrangementet er avviklet av statistikkhensyn. Ingen faktureringsinformasjon oppbevares i Airtable.

Google Analytics

Vi samler inn statistikk om hvordan nettstedet vårt blir brukt, slik at vi vet hvilke sider vi skal vie mest oppmerksomhet og hvilke som eventuelt kan forbedres eller slettes. Google Analytics bruker cookies som starter med _ga. Vi har skrudd på funksjonen "anonymizeIP", slik at IP-adressen din ikke blir lagret hos Google

Nyhetsbrev

Vi sender ut e-post om arrangementer og konferanser i regi av Myldring AS. Vi bruker et system som heter Mailchimp til å håndtere listen over de som mottar e-posten. Det er frivillig å abonnere — og du kan melde deg av når som helst.

For å sende nyhetsbrev oppbevarer vi e-postadressen din frem til du melder deg av eller e-postadressen gir feilmelding fordi den er slettet.